Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Awbz 'goed toegankelijk'

8 juli 2010 Door de redactie Geen reacties

In een onderzoeksrapport concludeert Research voor beleid,dat de Awbz 'over het algemeen goed toegankelijk is.'

De onderzoeksgegevens, van ruim een jaar geleden, laten ziendat 82% van de gerealiseerde zorg in de sectoren verpleging en verzorging en gehandicaptenzorgbinnen de gestelde norm (Treeknorm) wordt geleverd. Een beperkte groep cliëntenmoet langer wachten op geïndiceerde zorg; dat geldt onder meer voor 'cliëntenmet een meervoudige complexe problematiek' en jeugdige licht verstandelijkgehandicapten. De wachttijd voor intramurale verstandelijk gehandicaptenzorg ishet langst, gemiddeld 56 weken. Op een plek in een Lvg-instelling moeten mensen32 weken wachten.

Lees het rapport

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!