Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Babyprotocol

30 juni 2010 Door de redactie Geen reacties

Een aantal instellingen in Utrecht hebben een protocol opgesteld voor het begeleiden van verstandelijk gehandicapte vrouwen die een kind (willen) krijgen.

Mee, Amerpoort, ziekenhuizen, jeugdzorg en Amk (Advies- en meldpunt kindermishandeling) hebben hun gezamenlijke aanpak vastgelegd in een Babyprotocol. Het was het initiatief van de provincie. Doel ervan is:- een weloverwogen inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden en veiligheid van het op komst zijnde kind- een goede begeleiding te bieden aan ouder(s) met een (lichte) verstandelijke beperking- te komen tot goede afstemming en duidelijke afspraken met de betrokken instanties.Uitgangspunt is dàt er een kind komt; vraag is hoe dat wordt opgevoed. Bij een zwangerschap gaan hulpverlenende instanties overleggen over de zorg die de baby nodig zal hebben. Ook het netwerk van de cliënte, haar sociale omstandigheden en haar lichamelijke conditie en geestelijke toestand worden besproken. Wanneer de vrouw en eventueel haar/partner begeleiding weigeren, en het gaat om een zeer zorgwekkende situatie, wordt er zonder toestemming van de vrouw/partner, in het belang van het toekomstige kind, toch een overleg georganiseerd. Het protocol bevat een uitgebreid traject, dat in alle situaties bruikbaar moet zijn. Als hulpverleners zich zeer veel zorgen maken, gaat het Amk onderzoek doen (al tijdens de zwangerschap). De Raad voor de kinderbescherming vraagt eventueel ondertoezichtstelling aan (mogelijk vanaf 24 weken zwangerschap). In alle gevallen vindt de geboorte bij voorkeur plaats in het ziekenhuis. Het babyprotocol eindigt kort na de geboorte; dan neemt een trajectbegeleider de zorg voor de cliënte (en haar kind) over. Meer informatie bij Mee Utrecht Gooi en Vecht, telefoon 0900-6336363. Bij het Babyprotocol behorende documenten zijn te downloaden

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!