Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Baden blijft riskant

9 juni 2008 Door de redactie Geen reacties
Instellingen onderschatten het risico dat verstandelijk gehandicapten in bad verdrinken of verbranden. Dat concludeert de Inspectie voor de gezondheidszorg in het jaarbericht 2007. In 2005 en 2006 kreeg de inspectie vanuit verschillende sectoren 20 keer een melding binnen dat een cliënt in bad (bijna) was verdronken of verbrand. In negen gevallen overleed de cliënt. De inspectie wijst er op, dat een begeleider bij het baden niet kan vertrouwen op apparatuur of op signalen van de bewoner. Zij moet altijd met de hand de temperatuur van het water controleren, en alert blijven als de kraan open staat. De inspectie stuurt een circulaire rond, met een controlelijst voor bij het baden.

Andere onderwerpen in het jaarbericht:

  • Grensoverschrijdend gedrag komt onvoldoende aan de orde in teams. Het zou integraal onderdeel moeten vormen in de dagelijkse werkzaamheden en in opleidingen.
  • Bij één op de zes cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Met het verbetertraject ‘Maatregelen op maat’ hoopt de inspectie dat percentage te verlagen.
  • Verontrustende maatschappelijke ontwikkelingen dringen ook door tot onze sector. Drugsdealers en loverboys belagen licht verstandelijk gehandicapten die in de samenleving wonen, en ze zijn ook actief op instellingsterreinen. Bij tien vermissingen van bewoonsters vermoedde de instelling dat er een loverboy in het spel was. In alle gevallen keerden de vrouwen weer terug.
  • De Inspectie maakt zich zorgen over agressief gedrag van familieleden. In 2007 is daar vier keer melding van gemaakt bij de inspectie, waarbij de verwanten de deur zijn uitgezet; in 2 gevallen leidde het agressieve gedrag van de familieleden tot opzegging van de zorgovereenkomst. Ook kreeg de inspectie signalen van verwanten die zich zeer intimiderend gedroegen.
  • Nog steeds weten veel hulpverleners zich geen raad met licht verstandelijk gehandicapten met ernstig probleemgedrag. De druk om zorg te bieden is groot. De vraag is of de projecten die voor deze mensen worden gestart, altijd goed worden voorbereid. De inspectie werd 35 keer benaderd wegens een cliënt die zo agressief was, dat huisgenoten en medewerkers zich onveilig voelden, en de managers de zorgverlening beëindigden. In alle gevallen had de zorginstelling het onderste uit de kan gehaald om een oplossing te vinden. Zo was altijd advies gevraagd aan het Centrum voor consultatie en expertise (Cce). De inspectie denkt dat onvoldoende deskundigheid leidt tot een beheersmatige cultuur. Daar reageren deze cliënten heftig op. Hetzelfde geldt voor onvoldoende continuïteit.
  • De inspectie adviseert instellingen de grootst mogelijke openheid na te streven bij ernstige incidenten. Zo liet een instelling zelf een onderzoek uitvoeren toen een bewoonster was gemolesteerd door een medebewoner, en zette het onderzoeksrapport op de website. Evenzogoed voerde de inspectie nog een eigen onderzoek uit.
 Jaarbericht 2007 van de Inspectie voor de gezondheidszorg is de downloaden op www.igz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!