Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Beschermd tegen dwangbehandeling

3 juli 2008 Door de redactie Geen reacties
Om mensen met een verstandelijke beperking of dementie te beschermen tegen zorg die zij niet willen, stelt het kabinet de wet Zorg en dwang voor.  

In het wetsontwerp Zorg en dwang staat wanneer zorgverleners onvrijwillige zorg mogen toepassen bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking, en welke rechten voor de cliënt daar tegenover staan. Voor mensen in instellingen en mensen die thuis zorg krijgen, geldt dezelfde strenge procedure. Nu valt dwangbehandeling voor deze mensen nog onder de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Die geldt straks alleen nog in psychiatrische ziekenhuizen. De regels van de Wet Bopz voor gedwongen opname, dus via de rechter of burgemeester, blijven voorlopig nog wel van kracht.

Onvrijwillige zorg mag straks alleen als de patiënt of anderen ernstig nadeel ondervinden als hij de zorg niet krijgt. Voorbeelden zijn:

  • Het toedienen van vocht of voeding, omdat de kans bestaat dat de cliënt uitdroogt.
  • Mensen met een verstandelijke beperking die zichzelf systematisch verwonden en een armkoker om krijgen om dat te beletten.
  • Mensen die geen remmingen kennen bij het eten of drinken, waardoor de koelkast op slot gaat om ernstige gezondheidsschade te voorkomen.
  • De bescherming geldt in instellingen, thuis en in kleinschalige woonvormen. Daarmee komt een einde aan het gedoogbeleid, want in de praktijk gebeurt het thuis en in kleinschalige woningen ook al dat mensen vrijheidsbeperkende maatregelen krijgen opgelegd. Zowel zorgverleners als de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan.
  • Het wetsvoorstel Zorg en Dwang introduceert een uitgebreide procedure. In de wet staan twee elementen centraal:
  • onvrijwillige zorg mag alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of voor anderen.
  • de wet regelt onder welke voorwaarden mensen kunnen worden opgenomen, die zich zelf niet (meer) over hun opname kunnen uitspreken.
Lees meer op www.minvws.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!