Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eén tarief voor dagbesteding

6 maart 2008 Door de redactie Geen reacties
De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) vindt dat er niet langer verschillende tarieven mogen zijn voor intramurale en semimurale dagbesteding. De Nza adviseert staatssecretaris Bussemaker van Vws, om één tarief in te voeren. Elke cliënt zou dan een ‘tegoedbon’ voor dagbesteding krijgen, en zelf beslissen waar hij die inkoopt. Op het ogenblik zijn intramuraal wonende mensen (in instellingen) verplicht om daar hun dagbesteding te hebben. Wie zelfstandig, bij ouders of in een kleine woonvorm woont, kan naar een dagactiviteitencentrum buiten een instelling. Maar inhoudelijk is er geen verschil tussen beide soorten.

De Nza adviseert daarom ‘niet langer verschillende tarieven te hanteren, maar daarvoor in de plaats een geharmoniseerd tarief vast te stellen. Dit voorstel sluit meer aan bij de praktijk. Ook betekent één tarief een administratieve lastenvermindering voor zorgkantoren.’
Daarnaast stelt de Zorgautoriteit voor, een aparte ‘kindtoeslag’ voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg in te voeren. Voor bijzondere doelgroepen, ‘zoals kinderen met een ernstig meervoudige beperking, sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten en voor naschoolse dagbehandeling van jeugdig licht verstandelijk gehandicapten,’ komen dan speciale tarieven.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!