Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Gehandicaptenzorg moet niet klagen

28 mei 2008 Door de redactie Geen reacties
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg klaagden bij staatssecretaris Bussemaker dat de kwaliteit van de zorg achteruit holt als gevolg van haar tariefmaatregelen. “Jammer dat de organisaties niet ook de kansen benoemen die ik met deze maatregelen biedt,” reageert de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgorganisaties Amarant en Radar hadden laten weten dat ze het moeilijk vinden om nog goede zorg te bieden onder invloed van Bussemakers maatregelen. De staatssecretaris vindt het onredelijk dat de clubs alleen de negatieve aspecten belichten van haar ingrepen. “Zo wordt gewezen op een mogelijke neerwaartse aanpassing van de tarieven van extramurale dagbesteding, terwijl ik juist 40 miljoen euro beschikbaar heb gesteld voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg en 10 miljoen euro extra voor de dagbesteding voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap. Daarbovenop is het totale budget in 2008 verhoogd met 2,5% om de groeiende zorgvraag te kunnen opvangen. Radar noemt de invoering van de zorgzwaartepakketten als aanleiding voor een vermindering van de kwaliteit van de zorgverlening. Invoering van de zorgzwaartebekostiging is een budgetneutrale operatie en heeft juist tot doel meer ruimte te bieden aan zorgverlener en cliënt om in samenspraak keuzes te maken over ondersteuning. De zorgzwaartebekostiging geeft een betrouwbaar beeld van de zorgzwaarte van de cliënten, zodat daar op kan worden aangesloten bij de zorgverlening.

Radar noemt groepen die mogelijk in de knel komen door de ombuigingen, zoals jongeren met gedragsproblematiek. Het kabinet besteedt aan de verschillende doelgroepen juist extra aandacht. Voor gehandicapten met een extreme zorgzwaarte heb ik vorig jaar 20

miljoen euro ter beschikking gesteld. Om de wachtlijst voor licht verstandelijke gehandicapte jongeren met gedragsproblematiek te verkorten hebben we dit jaar 13 miljoen extra uitgetrokken. Aan gezinnen met opvoedingsproblemen bieden gemeentes via de Wmo ondersteuning.

Radar voorziet grote problemen door de maatregelen. Ik deel deze visie niet. Ook met de ingevoerde maatregelen en de aanvullende budgetten voor specifieke groepen hebben zorgverleners voldoende ruimte om adequate zorg te verlenen. De signalen van Radar sterken mij wel in de overtuiging, dat het noodzakelijk is geregeld te controleren of de zorgverlening nog goed verloopt.”

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!