Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie: wij schoten tekort

23 januari 2012 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz) zegt  het eens te zijn met het oordeel van de commissie-De Vries dat zij ernstig tekortgeschoten is bij de behandeling van de melding over Jelmer Mulder en neemt de aanbevelingen over.

De tekortkomingen zijn volgens de commissie niet alleen het gevolg van individueel handelen of nalaten, maar houden ook verband met de organisatie destijds: de vele organisatiewijzigingen, onvoldoende aansturing, weinig effectief personeelsbeleid en de neiging tot solistisch werken van een aantal inspecteurs. Minister Schippers van Vws stuurde het onderzoeksrapport over de acties van de Inspectie naar de klachten van de ouders Jelmer Mulder 17 januari naar de Tweede kamer. Aan de commissie is gevraagd een analyse van de casus te maken en aanbevelingen te doen ter verbetering van de werkwijze van de Inspectie. De commissie-De Vries doet veertien aanbevelingen.

Ombudsman
Eind 2011 bracht ook de Nationale ombudsman een rapport uit over het onderzoek van de inspectie naar de toedracht van het hersenletsel bij Jelmer. Volgens een persbericht van de Inspectie verschillen de nationale ombudsman en de commissie-De Vries van mening over het toezicht door de Igz. De nationale ombudsman ziet voor de inspectie vooral een rol voor de individuele zorggebruiker die genoegdoening zoekt wanneer er zaken mis zijn gegaan. De commissie-De Vries wijst op de wettelijke opdracht van de Inspectie om de kwaliteit van zorg in algemene zin te waarborgen.

Systeemtoezichthouder
Klachten en meldingen worden benut om structurele tekorten in de kwaliteit van zorg op het spoor te komen. Ook de minister ziet de Igz als een systeemtoezichthouder die op basis van risico’s de kwaliteit van zorg handhaaft. Daarbij is het de primaire verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zelf om goede zorg te leveren. Niet de inspectie, maar de klachtenopvang van de zorgaanbieder is er voor om tot genoegdoening voor de klager te komen. Dit neemt niet weg, aldus  het persbericht, dat de Inspectie zorgvuldig met melders moet omgaan en op dat punt haar organisatie op orde moet hebben en deze melders de weg moet wijzen naar het klachtenrecht als zij individuele genoegdoening willen. Ook ziet de inspectie erop toe dat zorginstellingen het klachtrecht serieus nemen.

3.000 rapporten per jaar
De Inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op een sector waarin zo’n 1,3 miljoen mensen werken met ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven. In 2011 werkten bij de Igz  250 mensen in een functie die direct gerelateerd is aan het inspectiewerk (van wie 130 inspecteurs). Samen met andere medewerkers van de Igz(in totaal circa 390) onderzoeken zij jaarlijks ongeveer 8.000 meldingen, ze leggen 3.000 inspectiebezoeken af en brengen 3.000 rapporten uit.

Ingrijpende veranderingen
Om te kunnen voldoen aan alle eisen en verwachtingen heeft de Igz ingrijpende veranderingen bijna afgerond. Het gaat om veranderingen in de structuur en aansturing van de organisatie, werkprocessen in het algemeen maar vooral het incidententoezicht en de resultaatsturing en planning en control van het toezichtproces. Bovendien heeft het kabinet structureel 10 miljoen euro voor de Igz vrijgemaakt met ingang van 2012. Daarmee kan de capaciteit van de inspectie uitgebreid worden met bijna 100 volledige arbeidsplaatsen.

Het actievere handelen van de inspectie heeft de afgelopen jaren geleid tot meer maatregelen: er wordt vaker een bevel, aanwijzing of boete opgelegd.

Meer informatie op www.igz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!