Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Jonge begeleiders verdwijnen uit gehandicaptenzorg

24 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

In 2014 is de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de gehandicaptenzorg met bijna één jaar gestegen tot 44,6 jaar, meldt de Vereniging gehandicaptenzorg Vgn. Uit voorlopige cijfers van pensioenfonds gezondheidszorg Pggm blijkt dat er sinds 2013 al ruim 8.000 banen verloren zijn gegaan in de gehandicaptenzorg, vooral door de beëindiging van tijdelijke contracten van jonge zorgmedewerkers. Dat is een van de oorzaken van de stijging van de gemiddelde leeftijd.

Werkgeversvereniging Vgn noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal gedwongen ontslagen is nog zeer beperkt, zegt de Vgn. Maar weinig vaste medewerkers stappen vrijwillig over naar een andere werkgever. Daardoor is het aantal vacatures in de gehandicaptensector snel gedaald.

Oudere werknemers
Het vooruitzicht op een vaste baan is voor jonge medewerkers de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. De Vgn noemt het van groot belang jonge begeleiders te behouden voor de sector. Om dat voor elkaar te krijgen zouden oudere medewerkers gemotiveerd moeten worden om naar een andere baan om te zien of vroegtijdig met pensioen te gaan. Motiveren tot vrijwillige mobiliteit aan de bovenkant van het leeftijdsgebouw, heet dat.

Regionale gevolgen
De Vgn heeft een rapport gemaakt over het onderwerp. Baanperspectief voor jongeren in de zorg.

Daarin staat dat de gevolgen van de stelselwijzigingen voor de arbeidsmarkt groot zijn. Het verlies van werkgelegenheids in de gehandicaptenzorg wordt geschat op tussen de 15.000 en 29.000. Vooral voor de regionale arbeidsmarkt heeft grote gevolgen. Om de knelpunten te verzachten is er een Sectorplan Zorg opgesteld en wordt het ontslagbeleid aangepast.

Tijdelijke contracten
Het verlies aan banen gaat vooral ten koste van medewerkers met een tijdelijk of flexibel contract. Dat zijn vooral jonge medewerkers die de afgelopen drie tot vijf jaar in de gehandicaptenzorg zijn komen werken. Gezien de onzekere toekomst, hebben instellingen de afgelopen jaren nauwelijks vaste contracten aangeboden. Ook worden minder leerlingen aangenomen.

In 2015, 2016 en 2017 wordt een grote uitstroom verwacht van jong, goed opgeleid personeel, voor wie nauwelijks andere banen in hun vakgebied te vinden zijn.

Met prepensioen
Door de uitstroom van jongeren neemt de gemiddelde leeftijd sterk toe. Nu al is 13% van de medewerkers boven de 55 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd is 62,7 jaar. Als er geen maatregelen worden genomen zal binnenkort een grote groep 'grijze' medewerkers met pensioen gaan.

Door oudere medewerkers vrijwillig eerder te laten uitstromen in ruil voor baanbehoud komen er op korte termijn meer banen voor jongeren. Op middellange termijn wordt een te grote plotselinge uitstroom van veel ervaren krachten tegelijk voorkomen. Hiermee kunnen al snel 1.200 tot 1.400 jonge professionals worden behouden voor de gehandicaptenzorg, schat de Vgn in.

Ontslagvergoeding
Oudere werknemers motiveren om met een 'gouden handdruk' naar huis te gaan is te duur voor de gehandicaptenzorg. Zo'n ontslagvergoeding kan worden aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding (Rvu), en als dat gebeurt heft de Belastingdienst een boete van 52%. De werkgever moet de boete betalen, hij mag hem niet verhalen op de werknemer. In de sociale plannen (die werkgevers en werknemersorganisaties moeten opstellen bij reorganisaties) is geen geld voor dergelijke ontslagregelingen. Pensioenfonds Pggm heeft daar een oplossing voor gevonden: de Rvu-regeling kan voor een bepaalde sector tijdelijk worden opgeschort. En de minister kan besluiten om voor bepaalde situaties geen boete op te leggen.

Lees meer op www.vgn.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!