Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kwetsbare leerlingen

14 februari 2008 Door de redactie Geen reacties
Bij de onderwijsvernieuwingen in de afgelopen twintig jaar zijn grote risico’s genomen met kwetsbare leerlingen.Dat stelt de commissie Dijsselbloem, die voor de Tweede kamer onderzoek deed naar het beleid van vorige bewindslieden. De risico’s betroffen ‘leerlingen voor wie het onderwijs te (lang) theoretisch was maar voor wie geen aparte leerroutes mochten komen. Voor hen is de nadruk komen te liggen op wat ze niet konden, in plaats van hun talenten te benutten.’
Vorige ministers en staatssecretarissen zouden volgens de commissie een tunnelvisie hebben gehad. Met invoering van het nieuwe beleid kwam het beroepsgerichte vmbo tot stand. ‘Selectie vindt nog steeds in sterke mate plaats aan het begin van het voortgezet onderwijs, en er is weinig mogelijkheid tot herstel van foutieve selectie.’ De commissie Dijsselbloem pleit voor een volwaardige, arbeidsmarktgerichte leerweg die leidt tot een vakdiploma. Er moet ‘in het beleid erkenning en waardering komen voor die leerlingen wier talenten niet zozeer op het cognitieve vlak liggen maar veeleer op het praktische vlak.’
De commissie is ook kritisch over de inzet van geld voor leerlingen met handicaps. De scholen zijn autonoom bij de besteding van hun budget, maar de commissie wil ‘dat middelen voor zorgleerlingen voortaan geoormerkt worden, zodat zeker is dat zij ook daadwerkelijk aan hen ten goede komen.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!