Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Langer werken

1 februari 2008 Door de redactie Geen reacties
Om de dreigende personeelstekorten in de gezondheidszorg te bestrijden zullen huidige werkers langere werkweken moeten maken, later met pensioen kunnen, en moeten er nieuwe groepen mensen worden geïnteresseerd in een baan in de zorg, zoals mannen, en Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen.  In het rapport Arbeid en Welzijn van stichting Prismant, dat deze week is aangeboden aan de Tweede kamer, wordt een alarmerend beeld geschetst van de personeelstekorten die de gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en kinderopvang de komenden jaren voor hun kiezen krijgen. De belangstelling voor de opleiding tot verzorgende daalt, allochtonen hebben geen zin om in de zorg te werken. Volgens het rapport moet behalve een verlenging van de arbeidstijd voor mensen die nu al in de zorg werken, vooral worden geïnvesteerd in scholing, en in verbetering van personeelsplanning en arbeidsomstandigheden. Over vijf à tien jaar gaan de huidige werkers massaal met pensioen. De zorg moet dus creatief op zoek naar nieuwe geïnteresseerden.

Vergrijzing
Net als aan de andere sectoren, is in het rapport een apart hoofdstuk aan de gehandicaptenzorg gewijd. Ook bij ons zijn de gevolgen van de vergrijzing nu al merkbaar: verstandelijk gehandicapten worden ouder dan voorheen, dus hun absolute aantal neemt toe. Investeringen in personeel zijn nodig om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren. Er is financiële ruimte nodig voor scholing van zittend personeel en voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Verder moeten de salarissen verbeteren, zodat de sector kan concurreren met andere bedrijfstakken. Door de vermaatschappelijking heeft de gehandicaptenzorg meer behoefte aan agogisch dan aan verpleegkundig opgeleiden. Dat heeft gevolgen voor het opleidingenstelsel, dat op het ogenblik sterk in beweging is.

Gegevens over het personeel in de gehandicaptenzorg:

  • Er werken op het ogenblik 148.000 mensen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Samen bezetten zij bijna 88.000 volledige arbeidsplaatsen.
  • De gemiddelde werkweek is 61% (3 dagen); in 2003 was dat nog 65%.
  • Gemiddelde leeftijd: 39,2 jaar (was in 2002 37,8 jaar)
  • Aandeel 50plussers:  20,6% (1 op de 5 werknemers is ouder dan 50. Dat was 15,5% in 2002: 1 op de 6,5)
  • 82% van de medewerkers is vrouw.
  • De gemiddelde werknemer is 7,4 jaar in dienst (was 6,8 jaar in 2002).
  • Ziekteverzuim 5,3% (was 7,3%).

Onderkwalificatie
Werkgevers (42% van een groep ondervraagden) zien werkdruk als het belangrijkste knelpunt. Ook onder- of overkwalificatie van personeel is voor hen een bron van zorg. Ruim eenderde van de werkgevers in de gehandicaptenzorg geeft aan dat 10% van het personeel niet beschikt over een toereikend beroepsdiploma. De helft van de werkgevers zegt dat een vijfde deel van hun medewerkers niet klaar is voor de eisen die het werk de komende jaren aan hen zal stellen. Oorzaken zijn een combinatie van veranderende zorg voor cliënten en een tekort aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om met deze veranderingen om te gaan. Werkgevers spelen hierop in door meer coaching en scholing aan te bieden.

De werkgeversenquête van voorjaar 2007 laat zien dat de komende twee jaar vooral knelpunten worden verwacht bij het aantrekken van nieuw personeel. Volgens de werkgevers was een jaar geleden 24% van de vacatures moeilijk vervulbaar. Zeker de helft van de werkgevers verwacht een toename van de werkgelegenheid. Als het gaat om het actuele personeelsbeleid zijn werkgevers vooral ontevreden over de personeelsplanning en loopbaanontwikkeling voor medewerkers.

Arbeid in zorg en welzijn 2007 Stand van zaken en vooruitblik voor de sector zorg en de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Een uitgave van Prismant, telefoon 030-234567, e-mail prismant@prismant.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!