Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Lever bonus in voor zwemles

7 oktober 2009 Door de redactie Geen reacties
Staatssecretaris Bussemaker vindt dat topman Damen van zorginstelling Cordaan veel te veel verdient, en suggereert hem zijn bonus in te leveren zodat cliënten naar zwemles kunnen. Bussemaker (VWS) antwoordt op vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer over Cordaan in Amsterdam, dat zij het interne onderzoek van die zorgaanbieder niet kent. Maar: ‘Signalen dat de kwaliteit van zorg bij een zorginstelling mogelijk tekortschiet, neem ik altijd zeer serieus. Ik probeer een gedegen beeld te krijgen van de feitelijke situatie en beroep me daarbij op professionals die toezicht houden op zorginstellingen.’ Kamerlid Leijten van de SP is bang dat de bezuinigingen op de AWBZ-dagbesteding, tot gevolg zullen hebben dat cliënten van Cordaan minder beweging zullen krijgen. Want de instelling heeft de vervoersmogelijkheden voor dagbesteding beperkt. De suggestie ‘dat bij Cordaan het geld voorop staat, en niet de belangen van de cliënt’ heeft Bussemaker ook ‘in de krant gelezen, maar dat vind ik onvoldoende basis om te oordelen. Zolang er geen signalen zijn dat de kwaliteit van de zorg of de continuïteit van de zorg in gevaar zijn, is er voor mij geen reden tot zorg. Het zorgkantoor en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg houden in het geval van Cordaan de vinger aan de pols.’

‘Wel wijs ik de Raad van Bestuur van Cordaan, net als bij collega-instellingen, op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een passende salariëring van bestuurders.’ En dat deed de bewindsvrouw ook in dagblad het Parool. “Een salaris hoger dan 200.000 euro getuigt niet van maatschappelijke verantwoordelijkheid,” stelt ze in een interview dat op 2 oktober werd gepubliceerd (Het Parool). In 2008 verdiende de topman van Cordaan, Eelco Damen, 275.000 euro, plus een bonus van 50.000 euro vanwege ‘de goede afwikkeling van de fusie met Amsterdam Thuiszorg’. Dat onderdeel van Cordaan heeft een nu een tekort van negen miljoen euro. Bussemaker in het Parool: “Het verbaast me dat bestuurders in de zorg een bonus krijgen als het goed gaat, maar nooit iets inleveren als het minder gaat. Cordaan zegt dat ze het vervelend vinden dat er niet genoeg geld is om alle cliënten te laten zwemmen; dan zou het misschien een idee zijn als de top wat salaris zou inleveren. Ze zouden een gebaar maken als de bonus wordt ingeleverd. Daarvan kunnen ze dan de zwemlessen betalen. Ik kan ze daar alleen niet toe dwingen.”

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!