Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Op eieren lopen

1 oktober 2008 Door de redactie Geen reacties
Jeugdzorgwerkers komen tegenwoordig sneller bij gezinnen binnen. Sinds de dood van Savannah iedereen huiverig om noodsignalen te missen, maar wat is de juiste koers? Hulpverleners in de jeugdzorg willen richtlijnen voor hun handelen hebben. Daarover heeft de Raad voor de volksgezondheid en zorg een notitie uitgebracht. ‘De ouderlijke vrijheid houdt op waar schade aan het kind begint, maar wat is schade? En welke ingreep is passend en moreel aanvaardbaar?’ De publicatie laat verschuivingen in de opvattingen zien, brengt de morele onzekerheden van jeugdzorgwerkers in kaart en biedt suggesties voor oplossingen.

‘Een steviger moreel houvast en meer maatwerk zijn dringend nodig. Professionals in de jeugdzorg lopen op eieren. Ze voelen zich onder druk gezet door de grote aandacht voor tragische incidenten, zonder dat altijd duidelijk is hoe ze moeten handelen. De angst om fouten te maken wordt vooralsnog niet kleiner. Er zijn meer meldingen bij de Raad voor de kinderbescherming en meer ondertoezichtstellingen. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden langer.’

‘Het voorkómen of beperken van schade is de pijler onder het handelen van de jeugdzorgverlener. Aan de andere kant leeft de angst, met ingrijpen juist schade te berokkenen. De vertrouwensband met de ouders of het kind kan worden geschaad en dat kan de zaak erger maken. Bijvoorbeeld een mentor die moet afwegen of hij de vertrouwensband met zijn leerling zal riskeren door op huisbezoek te gaan omdat hij ongerust is. Ook weten jeugdzorgwerkers niet altijd zeker of ze, als ze toch ingrijpen, wel iets te bieden hebben dat tot daadwerkelijke verbetering kan leiden.’ Het signalement 'Dilemma's op de drempel' is gratis te downloaden op www.rvz.net.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!