Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ser wil dat Awbz blijft voor langdurige zorg

23 april 2008 Door de redactie Geen reacties
Volgens de Sociaal-economische raad (Ser) is het nog te vroeg om een lange-termijn plan te maken voor verandering van de Awbz, waaruit onder meer de gehandicaptenzorg gefinancierd wordt.

Staatssecretaris Bussemaker had de Ser gevraagd om een advies over de toekomst van de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten). De Ser vindt dat er nú nog onvoldoende zicht is op de effecten van nieuwe regelingen zoals de Wmo. In plaats van een blauwdruk voor de toekomst van de Awbz, bepleit de raad een geleidelijke benadering. Op korte termijn, uiterlijk in 2012 moeten er wel ‘forse verbeteringen’ in het functioneren van de Awbz komen. De Ser gaat ervan uit dat de Awbz als volksverzekering voor langdurige zorg gehandhaafd blijft.

In zijn advies geeft de raad het kabinet zes ‘beleidsopgaven’: 

  • De cliënt veel meer centraal stellen door grotere keuzevrijheid en meer regiemogelijkheden.
  • Verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • Beschikbaarheid van zorg waarborgen, ‘en vooral van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.’
  • Meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ (lees: eigen bijdragen) voor wonen.
  • Zorgaanbod flexibel en dynamisch maken, dat zorgt voor innovatie, differentiatie en maatwerk. 
  • Financiële houdbaarheid en maatschappelijk draagvlak waarborgen.

Voor de eerstkomende jaren doet de Ser de volgende voorstellen:

  • Betere afbakening van aanspraken door verbetering van de indicatiestelling, overheveling van ‘herstelgerichte zorg’ (na medische ingrepen) naar de Zorgverzekeringswet, overheveling van ‘sociale hulp- en dienstverlening’ naar de Wmo, en het verder scheiden van wonen en zorg. De raad ziet géén aanleiding om de eigen bijdragen in de Awbz verder te verhogen. ‘De voordelen van hogere opbrengsten wegen niet op tegen het risico dat mensen die zorg nodig hebben, om financiële redenen noodzakelijke Awbz-zorg gaan mijden.’
  • Verbetering van de uitvoering door persoonsvolgende bekostiging en versterking van het persoonsgebonden budget.
  • Het tegengaan van personeelstekorten.

De werkgevers in de gehandicaptenzorg, verenigd in de Vgn, zijn blij met het Ser-advies. Ze zien alleen een probleem in de scheiding van wonen en zorg: ‘Door hun vaak zwakke financiële positie en specifieke wooneisen in verband met hun handicap(s) is geschikte én betaalbare woonruimte nu niet beschikbaar voor mensen met een handicap. De vraag is wat het kabinet hieraan gaat doen?’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!