Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

'Verbeter samenwerking bij zorg lvg-er'

6 december 2010 Door de redactie Geen reacties

Organisaties moeten beter samenwerken bij de ambulante hulp aan volwassen licht verstandelijke gehandicapten, en meer oog hebben voor de sociale redzaamheid van de cliënt. Dat adviseert de Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid.

Bij het vaststellen van de behoefte aan zorg wordt te weinig gelet op hoe sociaal redzaam iemand is. Daardoor lopen de kwaliteit van de zorg en de leefsituatie van de cliënt gevaar, stelt de inspectie. Ze adviseert de staatssecretaris om het Ciz, de organisatie die de indicaties stelt, te vragen de norm voor indicatiestelling aan te passen. "De indicatie moet meer gericht zijn op de relatie van de cliënt met zijn omgeving dan nu het geval is", aldus de Igz.

Regie ontbreekt
Om een licht verstandelijk gehandicapte zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving, is goede ondersteuning nodig waarbij alle betrokken organisaties samenwerken in een netwerk. De inspectie constateert dat het netwerk vaak afhangt van de persoonlijke inzet van medewerkers. Uit het onderzoek van de Igz blijkt dat afspraken over samenwerking nauwelijks schriftelijk worden vastgelegd. "Daardoor is de kans op onduidelijkheid en misverstanden groot. Bovendien is er gebrek aan regie. 55 Procent van de zorgaanbieders weet niet wie in het netwerk de regie voert. Dat maakt de situatie voor iemand met een verstandelijke beperking erg onoverzichtelijke en dus kwetsbaar."

'Uit het hart gegrepen'
De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) onderschrijft de conclusie dat de lvg-problematiek vooral ligt in hun beperkte sociale aanpassingsvermogen en het feit dat zij vaak levenslang afhankelijk zijn van ondersteuning. Ook vindt de Vgn dat het geïndiceerde zorg-zwaartepakket (zzp) vaak te laag is: "De aanbeveling om de indicatiestelling van lvg-cliënten minder te richten op de Iq-meting en meer op de relatie van de lvg-cliënt met zijn omgeving en hierbij alle aspecten van de zorgbehoefte met elkaar te relateren (integrale indicatiestelling) is de Vgn uit het hart gegrepen."

De Vgn vindt het kabinetsplan om mensen met een Iq boven de 70 uit te sluiten van Awbz-gehandicaptenzorg "onverstandig. Dit zal ertoe leiden dat op termijn ernstiger problematiek voor de persoon in kwestie en de maatschappij optreedt."

Download het rapport van de IGZ 'Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg LVG' (pdf)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!