Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vrije tijdbegeleiding uit Awbz

17 juni 2008 Door de redactie Geen reacties
De Algemene wet bijzondere ziektekosten moet weer vooral worden besteed aan ernstig gehandicapte mensen met permanente behoefte aan begeleiding en verzorging. Zo hoopt het kabinet de volksverzekering veilig te stellen.

 

De Awbz is in 1968 ingevoerd, en was ooit uitsluitend bedoeld voor onverzekerbare zorg. De meeste mensen kunnen permanente begeleiding in of buiten een instelling niet zelf betalen. In de loop van de jaren zijn er steeds meer uitgaven onder de Awbz gekomen. Sinds 2003 zijn de kosten helemaal de pan uitgerezen. De overheid is bang dat daardoor de betaling van de onmisbare zorg aan de meest kwetsbare mensen in gevaar komt. Vooral het aantal persoonsgebonden budgetten nam toe, evenals de ondersteunende begeleiding aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren met psychische problemen. Het kabinet wil in 2010 800 miljoen euro bezuinigen op dit soort posten. Desondanks zullen de Awbz-kosten nog met 2,5 miljard euro stijgen, omdat meer mensen (vooral ouderen) er gebruik van maken.. De Awbz kost nu jaarlijks 22 miljard euro. Iedereen met een inkomen draagt Awbz-premie af, gemiddeld 320 euro per maand.


Enkele maatregelen die het kabinet voorstelt:

  • Er komt één functie begeleiding, alleen voor mensen met een zware indicatie en voor mensen met beperkingen die zelfstandig wonen. Een deel van de activiteitenbebegeleiding (voor zover therapeutisch) wordt tot ‘behandeling’ gerekend. Ondersteunende begeleiding wordt beperkt. Zelfredzaamheid valt er nog wel onder, maar deelname aan de maatschappij niet meer, zoals begeleiding naar school of vrije tijdclubs, huiswerkbegeleiding, boodschappendienst, uitstapjes en kerkgang. Staatssecretaris Bussemaker vindt die begeleiding wel belangrijk, maar rekent het niet tot langdurige en onverzekerbare zorg.
  • Het gebruik van de Awbz door jongeren met een licht verstandelijke handicap en psychische problemen wordt beperkt. Bussemaker zoekt uit in welke gevallen hulp via de jeugdzorg meer voor de hand ligt. Per 1 januari 2009 komt er een protocol Lvg, om te bepalen of de nodige zorg onder de Awbz of onder de jeugdzorg valt
  • De aanspraak ‘psychosociale problemen’ verdwijnt uit de Awbz. Het gaat meestal om ondersteuning en verzorging van daklozen. Gemeentes krijgen extra geld om deze hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning te bieden.
  • Voor alle Awbz-functies, dus ook voor begeleiding, komt een eigen bijdrage; die bestond al voor verpleging en verzorging. De nieuwe eigen bijdragen moeten jaarlijks 80 miljoen euro opleveren.

De nota’s en brieven waarin staatssecretaris Bussemaker haar Awbz-plannen uit de doeken doet, zijn te vinden op www.minvws.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!