Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wajong en werk

5 maart 2008 Door de redactie Geen reacties
Mensen met een Wajong-uitkering (voor mensen met een handicap vanaf hun jonge jaren) moeten eerlijk betaald worden voor werk dat zij verrichten, vindt minister Donner van Sociale zaken en werkgelegenheid. Uit onderzoek van de Cg-raad (Chronisch zieken en gehandicapten) is gebleken dat Wajongers beter een kleine deeltijdbaan kunnen hebben dan een (bijna) volledige betrekking. Dat komt door de trapsgewijze aanpassing van de uitkering. Wie zeven uur werkt, houdt daaraan netto méér inkomen over dan iemand met een baan van 36 uur. Bij de presentatie van het rapport van de Cg-raad zei Donner: “Regels mogen geen onrecht doen aan mensen die willen werken of die meer uren willen gaan werken.” De Cg-raad is voorstander van een glijdende inkomensschaal, zodat meer werken altijd meer geld oplevert. Twee Wajongers overhandigden minister Donner voorbeelden van Wajong-loonstrookjes (foto Cg-raad).

De Cg-raad heeft grondig onderzoek laten doen naar de positie van Wajongers. Andere conclusies daaruit:
  • De sleutel tot succes voor de arbeidsparticipatie van Wajong-ers ligt bij het aanpassen van de functie en werkplek.
  • Wanneer werkgevers meer mogelijkheden bieden, zullen meer Wajongers op zoek gaan naar werk.
  • Ongeveer de helft van de Wajong-ers gaat er financieel niet of nauwelijks op vooruit door te gaan werken. Dit speelt echter geen grote rol bij de overwegingen om werk te gaan zoeken of om te stoppen met werken.
  • Een deel van de Wajong-ers voelt zich miskend door de kleine financiële baten van werk. De grote inspanningen, onzekerheden en soms ook frustraties die werken en het zoeken naar werk met zich meebrengen, worden in hun ogen onvoldoende gezien en beloond.
  • De groep die bang is door werk de Wajong-uitkering te verliezen, is niet zo groot en de invloed van die angst op beslissingen om werk te zoeken of om te stoppen met werk, lijkt ook niet groot.
Minister Donner is bezig met een toekomstplan voor de Wajong. Op het ogenblik werkt ongeveer een kwart van de mensen met zo’n uitkering; 9% bij een gewone werkgever en 14% via de sociale werkvoorziening – waar de wachtlijsten alleen maar groeien. Daaraan wil staatssecretaris Aboutaleb van Sociale zaken en werkgelegenheid een einde maken. De wachtlijst voor heel Nederland is in vier jaar verdrievoudigd (maar er zijn grote regionale verschillen); veel mensen moet drie of vier jaar wachten op een werkplek. Aboutaleb denkt dat extra geld niet zinvol is; er zijn andere regelingen nodig.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!