Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zintuiglijke instellingen dreigen budget kwijt te raken

2 juni 2008 Door de redactie Geen reacties
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt extra voorwaarden aan de budgetaanvragen 2008 van de blinden- en doveninstellingen. Voor de tweede keer weten de instellingen onvoldoende duidelijk maken waaraan zij hun Awbz-geld uitgeven. 

De instellingen hebben – vanwege nieuwe manieren van financiering en verantwoording - in overleg met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een plan van aanpak opgesteld, maar dat heeft er niet toe geleid dat die meer zicht hebben op waaraan het geld wordt uitgegeven. De NZa houdt daarom 8 miljoen euro van de aanvragen in reserve. Lukt het de instellingen niet om voor 15 juli met een afdoende verklaring te komen, dan wordt het budget gekort met 8 miljoen euro. Sinds januari 2007 geldt er een nieuw bekostigingssysteem voor de zintuiglijke instellingen, uitsluitend gebaseerd op tijd die direct aan de cliënt is gekoppeld. De NZa weet dat bij de zintuiglijke instituten extra geld gemoeid is met zaken die niet direct aan cliënten worden besteed, zoals de landelijke expertisefunctie. Om te voorkomen dat de instellingen er ineens fors op achteruit gaan, is afgesproken dat het verschil tot uitdrukking komt in één bedrag voor niet zorggerelateerde zaken als onderwijs en onderzoek. De instellingen zijn er vorig en dit jaar niet in geslaagd dat bedrag vast te stellen en te verklaren. Kijk op www.nza.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!