Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg Abrona onder de maat

12 juli 2010 Door de redactie Geen reacties

Stichting Abrona is op de vingers getikt over de zorg op afdeling Orbis, voor mensen met ernstig probleemgedrag. In een brief aan melders van wantoestanden – voormalige personeelsleden – somt de Inspectie voor de gezondheidszorg heel wat punten op, maar opmerkelijk genoeg is Orbis niet onder verscherpt toezicht gesteld.

De Inspectie noemt een lange lijst van zaken die niet in orde zijn op woongroep Orbis, waar intensieve zorg wordt verleend aan mensen met heftig gedrag. Naar aanleiding van een melding voor (voormalig) medewerkers, heeft de Inspectie met de Raad van bestuur gesproken en zelf een onderzoek verricht. Daaruit blijkt:

 • 'Er heerst een beheersmatige cultuur, waardoor de (potentiële) ontwikkeling van cliënten geschaad wordt.'
 • Het personeelsverloop is 'zeer groot'.
 • Er is 'onvoldoende zicht' op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen 'omdat medewerkers te weinig melden.'
 • Veel cliënten hebben geen volledige en/of zinvolle dagbesteding.
 • Er is geen breed gedragen zorgvisie.
 • Er zijn 'grote problemen tussen het team van uitvoerende medewerkers enerzijds en het hogere management anderzijds.'
 • Er zitten een aantal ontwerpfouten in het nieuwe gebouw.

De Raad van bestuur van Abrona deelt de conclusies. Zij heeft van de Inspectie 'opdracht' gekregen om maatregelen te nemen:

 • Een cultuur ontwikkelen gericht op de zorgvraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele cliënten
 • Inhoudelijke aansturing van het team versterken
 • Vertrouwen tussen team en hoger management herstellen
 • Samenwerking met Cce (Centrum voor consultatie en expertise) verbeteren
 • Zorgen dat medewerkers alle incidenten registreren
 • Voldoende deskundige medewerkers in vaste dienst nemen
 • Objectieve en subjectieve veiligheid van medewerkers en cliënten verbeteren.

Vooralsnog is er geen verscherpt toezicht. De Inspectie gaat ervan uit dat veel maatregelen in oktober tot uitvoering zullen zijn gebracht, zodat 'kwaliteitsverbetering in voldoende mate zichtbaar' zal zijn.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!