Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zwaarder toezicht van ministerie

15 september 2009 Door de redactie Geen reacties
Het ministerie van VWS meldt in de begroting voor 2010, dat er een Early warning systeem wordt opgezet. Dat moet riskante financiële situaties zoals bij stichting Philadelphia zorg voorkomen. Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker schrijven: ‘De afgelopen tijd heeft het kabinet te maken gehad met een aantal gevallen van instellingen in financiële problemen. Om in een vroegtijdiger stadium te signaleren dat de continuïteit van cruciale zorg bij dergelijke instellingen in gevaar kan komen, wordt een early warning systeem door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) opgezet. Hierbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van het jaardocument Maatschappelijke verantwoording, waarin veel informatie over de (financiële) positie van zorginstellingen is opgenomen. Maar ook bij de IGZ (Inspectie), zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Vereniging van Nederlandse gemeenten is relevante informatie beschikbaar. Door deze informatie aan elkaar te koppelen wordt veel van de benodigde informatie voor het early warning systeem verkregen, en zullen de administratieve lasten dan ook beperkt blijven.’ Er komt ook toezicht op fusies. ‘Om de transparantie van interne besluitvorming te vergroten en bestuurders en interne toezichthouders in staat te stellen goed afgewogen besluiten te nemen’, verplicht het kabinet bestuurders om bij fusie-voornemens een fusie effect rapportage op te stellen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!